top of page
Billys – lover og regler, ekstralys, fjernlys, nærlys m.m.

 

Vi får ofte spørsmål om hva slags lys det er lovlig å ha på bilen, og hva reglene sier.

 

1. oktober 2018 ble lovverket for ekstralys endelig endret i Norge. Det betyr at du kan montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din.

 

Det er viktig å både se og å bli sett. Dette erfarer vi hver eneste dag i vinterhalvåret. Det største problemet på norske vinterveier er for lite lys.

I Norge har vi hatt strenge regler for montering og bruk av ekstralys på bil. Fra 1. oktober 2018 ble disse reglene liberalisert på initiativ fra Samferdselsdepartementet. Nå er det opp til deg som bileier å anskaffe og montere tilstrekkelig lys på bilen.

Skjermbilde 2019-02-06 kl. 20.22.11.png

Utviklingen av LED-teknologi har gått rasende fort de siste årene. Dette har ført til pærer som er sterkere, som bruker mindre energi, og har lengre varighet. De nye reglene er i stor grad et resultat av de nye, tekniske endringene.

Fjernlys

  • Det er ikke lengre et krav til parvis montering av lykter.

  • Ikke krav til maksimal lysstyrke.

  • Krav til e-merking.

  • Monteringen skal være symmetrisk og ikke sjenerende for fører.

Nærlys

  • Du kan kun ha 2 nærlys. Når du måler lysstyrken fra 25 meter foran lykta, i en høyde av 1,1 meter, så skal styrken ikke være mer enn 0,7 lux.

  • Du kan bruke nærlysene samtidig med fjernlysene, men du kan IKKE bruke nærlysene sammen med tåkelys.

bottom of page